• ,واتساپ09132432844, تلگرام09351337241
  • EN

کاربرد گرانيت

سنگ گرانيت گونه‌اي سنگ آذرين دروني است و به همين علت بافت آن داراي دانه‌هاي متوسط تا درشت بوده